-   6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için :
    AYDINLATMA METNİ
 Sitemiz https://www.egitakademi.com/ , kişisel verilere ilişkin aşağıdaki kuralları benimsemiştir. https://www.egitakademi.com/  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla iş bu aydınlatma metnini hedef kitlesi olan site ziyaretçisi gerçek kişilerin bilgilerine sunar. https://www.egitakademi.com/ , iş bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni'ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler doğrultusunda her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. 1.Veri sorumlusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, https://www.egitakademi.com/ tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede elde edilmek, kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, depolanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bahsi geçen kişisel veriler- belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere siteye- eposta ile kayıt yaptırmanız halinde, eposta adresi, kullanıcı adını kapsamaktadır. Bu kapsamda https://www.egitakademi.com/  tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince https://www.egitakademi.com/, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 2.Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi https://www.egitakademi.com/   ile paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. https://www.egitakademi.com/  tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile sitemizin veri akışlarından çıkarılacaktır.   3.Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri https://www.egitakademi.com/ internet sitesine üye olmadan gerçekleştireceğiniz ziyaretiniz kapsamında işlenecek olan kişisel verileriniz; ·       ‘[email protected] ’ sekmesi aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz halinde, Kimlik verisi kategorisinde değerlendirilen; adınız ve soyadınızİletişim verisi kategorisinde değerlendirilen; e-posta adresiniz ve Diğer bilgiler kategorisinde değerlendirilen; konu başlığınız ve yorum içeriğiniziş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve talep ve şikayetlerin takibi doğrultusunda ziyaretçilerimiz arasında ad ve soyadınız ile ayırt edilebilmeniz, talepleriniz ve şikayetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilebilmesi ile memnuniyetinizin sağlanması, şikayet ve talepleriniz doğrultusunda sunduğumuz hizmete ilişkin iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, ·       İşlem güvenliği verisi kategorisinde değerlendirilen; internet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP adresinizfaaliyetlerin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatında açıkça öngörüldüğü üzere trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi, ·       Pazarlama verisi kategorisinde değerlendirilen kullandığımız çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz bilgileriniziş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda internet sitesinin daha etkili, kolay ve hızlı kullanılmasının sağlanması, site hizmet ve faaliyetlerinin ihtiyaçlarınız doğrultusunda kişiselleştirilmesi, internet kullanımınız sırasında elde edilen bilgiler vasıtasıyla size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesinin sağlanması, ·       Müşteri işlem verisi kategorisinde değerlendirilen; içerik arama ve sepete eklediğiniz ürün bilginiz, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda ilgi ve beğenilerinize yönelik olarak tarafınıza yapılacak olan pazarlama faaliyetleri kapsamında profilleme yapılabilmesi, ilgi ve beğenilerinize uygun olan ürünlere ait indirim ve kampanyaların tarafınıza iletilebilmesi amaçları ile işlenecektir.   3- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI Kişisel verileriniz;
 • Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
 • Hizmet aldığımız iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımıza hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, altyapı ve güvenlik süreçlerinin geliştirilebilmesi 
amaçları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 5.KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız https://www.egitakademi.com/  ‘a başvurarak, kişisel verilerinizin; 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme, 2. İşlenmişse bilgi talep etme, 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan bentler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle https://www.egitakademi.com/ ‘a iletebilirsiniz.   Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya https://www.egitakademi.com/ adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edilebilecektir; bu bilgiler yalnızca ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.   İletişim bilgilerimiz Ofis Tel: 
Ofis GSM: 
E-posta:  bu alanlar doldurulacak               ÇEREZ POLİTİKASI   Çerezler, tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan küçük bilgilerdir. Genellikle ziyaret ettiğiniz internet sitesini kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, sunulan hizmetleri geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır ve bir internet sitesinde gezinirken kullanım kolaylığına katkıda bulunabilir.     TÜRLERİNE GÖRE ÇEREZLER ·       Zorunlu/Teknik Çerezler: Ziyaret ettiğiniz internet sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesi için zorunlu çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, sitenin çalışmasını sağlamak yoluyla gerekli hizmet sunmaktır. Örneğin, internet sitesinin güvenli bölümlerine erişmeye, özelliklerini kullanabilmeye, üzerinde gezinti yapabilmeye olanak verir. ·       Analitik Çerezler: İnternet sitesinin kullanım şekli, ziyaret sıklığı ve sayısı, hakkında bilgi toplayan ve ziyaretçilerin siteye nasıl geçtiğini gösterirler. Bu tür çerezlerin kullanım amacı, sitenin işleyiş biçimini iyileştirerek performans arttırmak ve genel eğilim yönünü belirlemektir. Ziyaretçi kimliklerinin tespitini sağlayabilecek verileri içermezler. Örneğin, gösterilen hata mesajı sayısı veya en çok ziyaret edilen sayfaları gösterirler. ·       İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler: Ziyaretçinin site içerisinde yaptığı seçimleri kaydederek bir sonraki ziyarette hatırlar. Bu tür çerezlerin amacı ziyaretçilere kullanım kolaylığı sağlamaktır. Örneğin, site kullanıcısının ziyaret ettiği her bir sayfada kullanıcı şifresini tekrar girmesini önler. ·       Hedefleme/Reklam Çerezleri: Ziyaretçilere sunulan reklamların etkinliğinin ölçülmesi ve reklamların kaç kere görüntülendiğinin hesaplanmasını sağlarlar. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilerin ilgi alanlarına özelleştirilmiş reklamların sunulmasıdır. Aynı şekilde, ziyaretçilerin gezinmelerine özel olarak ilgi alanlarının tespit edilmesini ve uygun içeriklerin sunulmasını sağlarlar.   Örneğin, ziyaretçiye gösterilen reklamın kısa süre içinde tekrar gösterilmesini engeller.   İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER Sitemizin kullandığı zorunlu, fonksiyonel ve analitik çerezler: ·       İnternet sitesi ara yüzünün ve özelliklerinin arzu edildiği gibi kullanılması için zorunludur. ·       Gelecekte gerçekleştireceğiniz ziyaretler sırasındaki faaliyetleri hızlandırmanızı sağlar. ·       İnternet sitesinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamamızı sağlayarak, istatistiki verileri bir araya getirmemize ve bu veriler doğrultusunda içerik geliştirmemize yardımcı olur. ·       Hiçbir koşulda kimliğinizi tanımlayabileceğimiz verileri toplamaz, saklamaz ve işlememizi sağlamaz, kişisel veri niteliği taşımaz. ·       Bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Sitemizin kullandığı zorunlu, fonksiyonel ve analitik çerezler; sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel verilerinizi elde etmekte olup, kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olunması sebebiyle işlenmektedir.   ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL YÖNETİLİR?   Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesinin cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda, daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, bazı tercihleri manuel olarak ayarlamanız gerekebilir, hesabınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için internet sitesindeki bazı özellikler ve hizmetler düzgün çalışmayabilir. Tarayıcınızın ayarlarını aşağıdaki tablodan ilgili link’e tıklayarak değiştirebilirsiniz.   Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Mozilla Firefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ Safari https://support.apple.com/kb/ph19214? Microsoft Edge https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies   Çerezlerin nasıl yerleştirildiği, nasıl görüleceği ve nasıl yönetilip silineceği dahil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org sayfalarını ziyaret edebilir, Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için “[email protected]” bölümünü kullanabilirsiniz.   Sitemizde Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics hizmetleri, Avrupa’da Google Ireland Limited tarafından ve başka yerlerde Google LLC ve diğer bağlı Google Kuruluşları tarafından sağlanmaktadır. Google Analytics, sitemizin ziyaretçileri hakkında bilgi toplamak için çerezler kullanır (kullanıcının cihazı / tarayıcısı, IP adresi ve site içi faaliyetleriyle ilgili veriler)., kullanıcı etkileşimlerini ölçer ve raporlarlar. Bu, sitelerimize gelen trafiğin hacmi ve yapısının ayrıntılarını içerir (örneğin, kullanıcıların ilk olarak hangi sayfaları ziyaret ettiği, en popüler sayfalar, kullanıcıların sitede ne kadar süre kaldıkları ve kullanıcıların coğrafi bölgesi). Google’ın kişisel bilgileri nasıl kullandığı hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy .                                                      3 tane onay kutusu açılacak, bu 3 onay kutusuna da onay verilmeden üyelik işlemleri başlatılamayacak.   1.   https://www.egitakademi.com/ ‘un tarafıma ticari elektronik ileti göndermesi için burada belirtilenlere iznim vardır. 2.   Üyelik Sözleşmesi’ni okudum, onaylıyorum. 3.   KVKK Aydınlatma Metnini okudum, onaylıyorum.    
:   TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE DİĞER HUSUSLAR İÇİN İZNİNİZ
 • TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ


https://www.egitakademi.com/ sitenize üyelik/alışveriş işlemleri sırasında verdiğim ve bilahare muhtelifi suretler ile vereceğim iletişim adreslerime (cep telefonu, mail adresim ve diğerlerine) gerek her türlü üyelik/alışveriş işlemleri ve uygulamaları ile akdi-kanuni hususlardan bilgilendirilmem, gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, iletişim adres bilgilerimin (isim, cep telefonu, mail adresi vd) bu amaçlar ile alındığı-alınacağı, gizliliklerinin korunması için luzumlu tedbirler alınarak ve işlenmesine dair kanuni ilkelere uygun şekilde yukarıda belirtilenler ve ortakları-iş ortakları, tedarikçileri, servis sağlayıcıları, halefleri ve sosyal medya ile online reklam ağları işletmeleri de dahil olmak üzere belirleyecekleri (yurt içindeki-dışındaki) üçüncü kişiler tarafından yasal azami süre aşılmamak üzere öngörülecek süre için yurt içinde ve dışında fiziki-manyetik ortamlarda kaydedilip saklanacağı, kullanılacağı, güncelleneceği, sınıflandırılacağı, aktarılacağı-paylaşılacağı ve otomatik olan/olmayan yöntemler ile temin olunarak kanunlarda belirtilen diğer suretlerle işleneceği, ayrıca, bu kişisel bilgilerimin işlenip işlenmediği, işlenmişse yapılan işlemler, amaca uygun kullanılıp kullanılmadığı, aktarıldığı üçüncü kişiler, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi, yapılan işlemin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, bilgilerimin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramam halinde giderilmesi gibi konularda bilgi almak ve taleplerde bulunmak üzere Sitenizde belirtilen iletişim kanallarından Veri Sorumlusu Şirketiniz ile ilgili kanuna uygun olarak başvurabileceğim ve Şirketinizce kanunen uygun işlemin yapılacağı, öte yandan, (üyeliğim varsa) istediğim her zaman Sitenizindeki üyelik sayfasında iletişim tercihlerimi değiştirebileceğim (bilahare iletişimi açtığımda, varsa önceki red bildirimim dikkate alınmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın aynı kanaldan devam edeceği) veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS/e-mail mesajlarında belirtilen işlemi (red) yaparak iletişimi durdurabileceğim (kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya sözleşmem ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil sözleşmedeki her türlü kişisel verilerime ilişkin bütün izinlerim-haklarım herhalükarda ve ayrıca geçerli kalmak üzere;her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik-alışveriş bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için Şirketinizin  kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, bluetooth-beacon dahil kablosuz bağlantılar, faks, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları ile tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine onayım vardır.   

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1-TARAFLAR İş bu Üyelik Sözleşme’si bir tarafta 6563 sy. Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanun uyarınca bir hizmet sağlayıcı olan Mehmet EĞİT (bundan sonra kısaca “egitakademi.com” olarak anılacaktır)
ile “Üye” veya “Ziyaretçi” olarak alan adlı web sitesi veya mobil uygulama ya da ’ye ait diğer platformları kullanan “Kullanıcı” arasında akdedilmiştir (Sözleşme içerisinde Kullanıcı terimi Ziyaretçi veya Üye ayrımı olmaksızın tüm kullanıcıları, Üye ise sadece kayıtlı olan kullanıcıları kapsayacak şekilde kullanılmıştır). Sözleşmede ve Kullanıcı ya da Üye ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.
2-SÖZLEŞMENİN AMACI

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1-TARAFLAR

İş bu Üyelik Sözleşme’si bir tarafta 6563 sy. Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanun uyarınca bir hizmet sağlayıcı olan Mehmet Eğit (bundan sonra kısaca “egitakademi.com” olarak anılacaktır)
ile “Üye” veya “Ziyaretçi” olarak alan adlı web sitesi veya mobil uygulama ya da ’ye ait diğer platformları kullanan “Kullanıcı” arasında akdedilmiştir (Sözleşme içerisinde Kullanıcı terimi Ziyaretçi veya Üye ayrımı olmaksızın tüm kullanıcıları, Üye ise sadece kayıtlı olan kullanıcıları kapsayacak şekilde kullanılmıştır). Sözleşmede ve Kullanıcı ya da Üye ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.
2-SÖZLEŞMENİN AMACI

egitakademi.com ‘un sahibi olduğu egitakademi.com alan adlı internet sitesinde (bundan böyle kısaca " egitakademi.com " olarak anılacaktır) ve/veya Apple Store, Google Store ve benzeri mobil uygulama mağazalarındaki egitakademi.com tarafından sunulan egitakademi.com mobil uygulamaları üzerinden Kullanıcıya sunacağı ürün ve hizmetlerin hangi şartlarda sunulacağını belirler. egitakademi.com Kullanıcılarına ürün tedariği ve hizmet sağlayan bir elektronik ticaret servisidir. Bu hizmetler egitakademi.com alan adı üzerinde yayın yapan internet sitesi üzerinden veya egitakademi.com mobil uygulamaları üzerinden sunulan Platform (internet sitesi ve mobil uygulamaların hepsi birlikte Platform olarak kullanılacaktır) üzerinden sağlanmaktadır. Platformun kullanılması Kullanıcı tarafından işbu üyelik sözleşmesinin okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu nedenle işbu üyelik sözleşmesi egitakademi.com alan adlı internet sitesindeki veya egitakademi.com mobil uygulaması hizmetlerinden faydalanan tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır. Bu internet sitesini kullananlar, ister ziyaretçi (ziyaretçi: üye olmayan ama egitakademi.com servislerinden sınırlı biçimde yararlananlar), ister üye (üye: egitakademi.com 'a kişisel bilgilerini vermek suretiyle kayıt olan kullanıcılar) olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmiş demektir. Sözleşme metninde geçen "kullanıcı" kelimesi, "üye"yi ve "ziyaretçi"leri de içerir.

 • 3-KULLANICI'NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ


1- Kullanıcı, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve egitakademi.com alan adlı internet sitesinde veya egitakademi.com mobil uygulamalarında (her bir mobil uygulama, ilgili uygulama mağazası kuralları gereği istisnai olarak değişik hüküm ve koşullar içerebilir) yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir. 2- Kullanıcı, egitakademi.com tarafından Platformlarda sunulan hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri veya sınai haklarına (telif, marka veya patent, vs.) tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca başkalarının egitakademi.com veya uygulamalar üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kullanıcı, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder. 3- Üye, egitakademi.com tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcı'nın ve/veya Üye'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve/veya şifrenin başka kişiler tarafından kullanılmasından üye sorumlu olup, egitakademi.com’u bu nedenle herhangi bir şekilde sorumlu tutamaz. 4- Kullanıcı ve/veya Üye, egitakademi.com ‘a üye olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal egitakademi.com’ye bildirmeyi; egitakademi.com’nin üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder. 5- Kullanıcı, egitakademi.com Platform’ları üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer kullanıcılarının yazılımlarına, kişisel verilerine, veya diğer bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul eder. 6- Kullanıcı, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, virüs, solucan vs. gibi zararlı yazılımlar ile üçüncü şahıslara zarar verebilecek başkaca her hangi bir içeriği dağıtmayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi veya bir yöntem kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 7- Kullanıcı, egitakademi.com Platformlarından sunulan hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile egitakademi.com tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 8- Mehmet Eğit’e ait web sitesi, mobil uygulama ve diğer her türlü Platform’daki egitakademi.com logosu ile Platform’ların, içeriği ve yazılımların her türlü fikri ve mali hakkı egitakademi.com’a aittir. Kullanıcı, Platformlarından birisinin veya tümünün içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla herhangi bir yöntem kullanmayacağını; bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 9- Kullanıcı, egitakademi.com’un Platform’lar aracılığıyla kullanıcılar tarafından sağlanan grafik, yazı, resim, görsel, metin ve benzeri içeriklere yer verebileceğini bildiğini ve bu nedenle diğer Kullanıcılar tarafından sağlanan her türlü içerikten içeriği yayınlayan Kullanıcının sorumlu olduğunu ve egitakademi.com’un hiçbir şekilde sorumlu olmadığını ve kendisi tarafından bir içerik yayınlanması durumunda, bu içeriğin egitakademi.com yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olması veya egitakademi.com tarafından bu şekilde değerlendirilmesi durumunda ilgili içeriği yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu, Kullanıcı olarak içeriğin kaldırılmasına itiraz hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 10- Kullanıcı, kendisi ile ilgili vereceği bilgilerin doğru olduğunu, verdiği bilgilerin değişmesi durumunda ilk fırsatta ve kanunen bir süre öngörüşmüş ise süresi içerisinde bu bilgileri güncelleyeceğini, kendisi tarafından yayınlanacak tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin egitakademi.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder. 11- Kullanıcı, egitakademi.com Platformlarını ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, Platformlar aracılığıyla ürün veya hizmet tanıtımı ya da satışı yapma veya diğer kullanıcıları satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. egitakademi.com, kendi takdirine göre, egitakademi.com Platformlarını bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklerine son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir. 12- Üye, üyelikten ayrılmaları veya Üyeliğin egitakademi.com tarafından sonlandırılması durumunda egitakademi.com 'dan herhangi bir hak talep edemez. 13- Kullanıcı, ister üye olsun isterse de sadece ziyaretçi olsun, işbu maddedeki herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle; o   Kendisinin bir zarara uğraması durumunda, bu zararı egitakademi.com’dan talep etme hakkı bulunmadığını, bu amaçla egitakademi.com’a herhangi bir dava veya talep yönlendirmeyeceğini, o   İhlali nedeniyle üçüncü bir kişinin zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talep anında ve derhal gidereceğini, gidermediği takdirde egitakademi.com’un zararı ödediği tarihten itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini, o   İhlal nedeniyle egitakademi.com ‘un adli veya idari para cezası ödemesine neden olduğu takdirde, egitakademi.com’ un bu miktarı fiili ödeme tarihinden itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini, o   İhlali nedeniyle egitakademi.com’un doğrudan bir zarara uğraması durumunda, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili zararı tüm yasal faiz ve ferileri ile birlikte egitakademi.com’a ödeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • 4- egitakademi.com ‘UN YETKİLERİ


1- egitakademi.com her zaman için tek taraflı olarak kullanıcıya ve/veya üyeye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabileceği gibi herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki kullanıcı erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu nedenle egitakademi.com’u herhangi bir ad altında sorumlu tutamaz. 2- egitakademi.com, Üyelik bilgilerini eksik veya hatalı bildiren Üyeler ile işbu üyelik sözleşmesi ile ilgili Platform’da açıklanan sair kullanım koşullarına aykırı davranan Üyelerin, hiçbir açıklama yapmaksızın üyeliklerini sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir. Ayrıca egitakademi.com, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir. 3- egitakademi.com, egitakademi.com alan adı altında yayın yapan internet sitesi veya mobil uygulamalar ile diğer Platformlardan verdiği hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya mobil uygulamaların içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. egitakademi.com, kullanıcıların ve üyelerin, egitakademi.com alan adı altında yayın yapan internet sitesinden veya mobil uygulamalar ya da Platformlar üzerinden sunduğu hizmet ile ilgili her türlü güvenlik önlemini almış olsa da, bilişim sistemlerinin doğası gereği, Kullanıcılar tarafından Platformlardan yüklenen herhangi bir uygulama veya dosya ya da benzeri bir içerik nedeniyle kullanıcının sisteminin zarar görmeyeceğini garanti etmemektedir. egitakademi.com, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, egitakademi.com’un veya mobil uygulamaların ya da diğer Platformların kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz. 4- egitakademi.com, Kullanıcılardan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma, yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. 5- egitakademi.com’a ait platformlarda reklam ve tanıtım faaliyetleri yapma hakkı sadece egitakademi.com’ a veya egitakademi.com’un yetki verdiği üçüncü kişilere aittir. 6- egitakademi.com, egitakademi.com alan adı altındaki internet sitesinde, mobil uygulamalarda veya diğer Platform’larda kendi markası olan ve/ya olmayan diğer sitelere link verebilir. egitakademi.com’un , link verdiği ya da tavsiye ettiği sitelerin, içerikleri zaman içerisinde değişebileceği de gözetildiğinde, dış sitelere verilen bağlantılar veya dış siteler ile ilgili yapılan tavsiyeler nedeniyle bu sitelere gerçekleşecek ziyaretlerde, kullanıcıların bilgi kullanımı, ilgili sitelerin gizlilik ilkeleri ve içeriğinden tamamen dış site sorumlu olup, egitakademi.com sorumlu değildir. 7- egitakademi.com Platformlarındaki kullanıcı isimlerinin, e-postalarının ve diğer kişisel verilerin izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir nedenle toplanması ilgili mevzuat gereği suç teşkil etmektedir. 8- egitakademi.com Platformlarından yapılan yayınların içeriği 18 yaş altındaki çocuklar için uygun olmayabilir. egitakademi.com bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmez. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir kullanıcının egitakademi.com ile kişisel bilgi paylaştığını fark edersek, bu bilgileri egitakademi.com sistemlerinden sileriz. Eğer bir ebeveyn çocuğunun egitakademi.com Platformlarında kendi rızası olmadan kişisel bilgilerini paylaştığını fark eder ise bu kişisel bilgileri Bizimle iletişime geçerek silinmesini talep edebilir. Yasal nedenlerle oluşacak kayıtlar haricinde kayıtlar sistemlerden derhal silinir. 9- egitakademi.com teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu olmayıp, dilediği zaman egitakademi.com Platformlarında yer alan ve ilan edilen fiyatları güncelleyebilir, değiştirebilir.

 • 5-GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ


egitakademi.com Platformlarını kullanmanız ve sadece kullanıcı olarak kalmanız veya üyeliğinizi tamamlayarak Üye olmanız halinde (“Üye”) aşağıdaki şart ve koşulları kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Platformlarımızın amacı Kullanıcılara özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulmasıdır. Bu nedenle Platformlarımızda ait tüm kanallardan gerçekleştireceğiniz alışverişlerde kişiye özel sunduğumuz hizmetlerden ve avantajlardan faydalanabilirsiniz veya bilgilerinizin paylaşmasını istemediğiniz takdirde Platformlarımızı sınırlı özelliklerle kullanarak buna izin vermeyebilirsiniz. Eğer sadece ziyaretçi olarak kalır ve sayfalarımızı üye olmadan ziyaret ederseniz, sizinle ilgili yasal zorunluluklar haricinde bir bilgi toplamayız. Eğer, çerezlere (cookie) izin verirseniz (bu izinler sizin bilgisayarınızda/mobil cihazınızda kullandığınız tarayıcı programındaki ayarlarda sizin tarafınızdan yönetilebilmektedir) sizinle ilgili bazı ek bilgilere erişmemiz söz konusu olur. Eğer, ayrıca sitemize Üye olursanız, Size eksiksiz şekilde hizmet sunmaya çalışabiliriz. Üye’liğinizi kayıt altına almak ve sizi diğer Üyelerden ayırmak adına; isim, soy isim, doğum tarihi, medeni durum, yaşanılan şehir ve semt, eğitim durumu, cinsiyet ve sizinle iletişim kurmak için; cep ve iş telefon numaraları ve elektronik posta bilgileriniz veya üyesi olduğunuz sosyal medya platformu üzerinden sağlanan bilgileriniz tarafımızdan toplanabilir. Hizmetlerimiz kapsamında elektronik cihazlar üzerinden alınan konum verileri de işlenebilir. İlerleyen dönemlerde Üye’lere olan faydalarını artırmak amacıyla, ilgi alanları, aile ile ilgili bilgiler gibi ek bilgileriniz de alınabilecektir. Üye olmak için doldurduğunuz formda yer alan kişisel verileriniz; siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ödemelerinizi gerçekleştirmek, siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, marka işbirlikleriyle ilgili kampanya ve promosyon duyurularını iletmek, üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak, elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak, sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, yeni içerikler hakkında bilgi vermek gibi amaçlar ile otomatik olan/olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, yurt içine veya yurt dışına aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenecek olup işbu program dışında kalan hiçbir amaç için kullanılmayacaktır. Üyeler, program kapsamında kişisel bilgilerin değişmesi halinde gerekli güncellemeleri kendileri yapabilir veya bu güncellemelerin yapılmasını talep edebilir. egitakademi.com, Üye ile SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, elektronik posta ve diğer elektronik iletiler ve diğer gönderim şekilleri ile iletişime geçebilir. İşbu Üye’lik dahilinde kampanya, elektronik bülten ve sair yollar ile elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde, dilediğiniz zaman bu onayınızı iletilerde yer alan yönlendirmeler doğrultusunda veya anasayfada yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile [email protected] ile irtibata geçerek ayrılma isteğinizi ileterek listeden çıkabilirsiniz. [email protected] bu şekilde gönderim listesinden çıkışını sağlayacaktır. Kişisel verileriniz, Üye’liğiniz kapsamında elektronik bülten gönderilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetleri, şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve Üye’liğinizin etkin bir şekilde işlemesi için [email protected]’ un program ortakları, hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri ile Mehmet Eğit ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar da dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir. Üyeliğiniz kapsamında toplanan kişisel veriler, Üyeliğin Üye’nin kendisi veya [email protected] tarafından sonlandırılmasının ardından, ilgili mevzuat tarafından öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla Üye’nin talebi veya [email protected] tarafından re’sen silinir, yok edilir veya anonimleştirilir. Üye, üyeliğini dilediği zaman sonlandırma hakkına haizdir. Üyelik, üçüncü kişilere devredilemez veya satılamaz. [email protected] tarafından işlenen kişisel verileriniz 6698 sy. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde tarafımızca idari ve teknik her türlü güvenlik önlemi alınarak, yetkisiz erişime izin verilmeden güvenli şekilde saklanacaktır. Üye’nin kişisel verileri üzerindeki diğer hakları ve kişisel verileri işleme ilke ve yöntemleri ile verilerle ilgili alınan idari ve teknik güvenlik önlemleri hakkındaki detaylı bilgilere [email protected] adresli internet sitemizde bulunan Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamız’a inceleyebilirsiniz.

 • 6-FESİH VE DEĞİŞİKLİKLER


egitakademi.com ve üye bu üyelik sözleşmesini dilediği zaman sona erdirebilir. egitakademi.com bu üyelik sözleşmesinin koşullarında, egitakademi.com alan adlı internet sitesinde ve egitakademi.com alan adlı internet sitesinin içeriğinde ya da diğer Platformlarda sunduğu hizmetlerde dilediği zaman ve yasal düzenlemeler gereği de tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler ilgili Platformda yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Kullanıcılar egitakademi.com alan adı altında yayın yapan internet sitesine her yeni girişlerinde veya ilgili Platformu her kullanımlarında, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar. Üye egitakademi.com tarafından işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek hizmeti kullanmaya başladığı tarihten itibaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, egitakademi.com ‘un ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi ve egitakademi.com tarafından üyenin üyeliğinin iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

 • 7-İHTİLAF


İşbu sözleşme kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olup, bu kanunlara göre çözümlenecek ve Bursa Mahkemeleri görev ve yer olarak yetkili olacaktır.

 • 8-TEBLİGAT ADRESLERİ


Üyenin Mehmet Eğit’e veya egitakademi.com’a bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi kabul edilir. Üye, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder. İşbu sözleşme nedeniyle egitakademi.com’un üyenin sistemde kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın egitakademi.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

 • 9-YÜRÜRLÜK


Üye, bu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.               3.BÖLÜM    AYDINLATMA METNİ Sitemiz https://www.egitakademi.com/ , kişisel verilere ilişkin aşağıdaki kuralları benimsemiştir. https://www.egitakademi.com/  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla iş bu aydınlatma metnini hedef kitlesi olan site ziyaretçisi gerçek kişilerin bilgilerine sunar. https://www.egitakademi.com/ , iş bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni'ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler doğrultusunda her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. 1.Veri sorumlusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, https://www.egitakademi.com/ tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede elde edilmek, kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, depolanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bahsi geçen kişisel veriler- belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere siteye- eposta ile kayıt yaptırmanız halinde, eposta adresi, kullanıcı adını kapsamaktadır. Bu kapsamda https://www.egitakademi.com/  tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince https://www.egitakademi.com/, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 2.Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi https://www.egitakademi.com/   ile paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. https://www.egitakademi.com/  tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile sitemizin veri akışlarından çıkarılacaktır.   3.Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri https://www.egitakademi.com/ internet sitesine üye olmadan gerçekleştireceğiniz ziyaretiniz kapsamında işlenecek olan kişisel verileriniz; ·       ‘[email protected] ’ sekmesi aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz halinde, Kimlik verisi kategorisinde değerlendirilen; adınız ve soyadınızİletişim verisi kategorisinde değerlendirilen; e-posta adresiniz ve Diğer bilgiler kategorisinde değerlendirilen; konu başlığınız ve yorum içeriğiniziş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve talep ve şikayetlerin takibi doğrultusunda ziyaretçilerimiz arasında ad ve soyadınız ile ayırt edilebilmeniz, talepleriniz ve şikayetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilebilmesi ile memnuniyetinizin sağlanması, şikayet ve talepleriniz doğrultusunda sunduğumuz hizmete ilişkin iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, ·       İşlem güvenliği verisi kategorisinde değerlendirilen; internet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP adresinizfaaliyetlerin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatında açıkça öngörüldüğü üzere trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi, ·       Pazarlama verisi kategorisinde değerlendirilen kullandığımız çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz bilgileriniziş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda internet sitesinin daha etkili, kolay ve hızlı kullanılmasının sağlanması, site hizmet ve faaliyetlerinin ihtiyaçlarınız doğrultusunda kişiselleştirilmesi, internet kullanımınız sırasında elde edilen bilgiler vasıtasıyla size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesinin sağlanması, ·       Müşteri işlem verisi kategorisinde değerlendirilen; içerik arama ve sepete eklediğiniz ürün bilginiz, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda ilgi ve beğenilerinize yönelik olarak tarafınıza yapılacak olan pazarlama faaliyetleri kapsamında profilleme yapılabilmesi, ilgi ve beğenilerinize uygun olan ürünlere ait indirim ve kampanyaların tarafınıza iletilebilmesi amaçları ile işlenecektir.   3- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI Kişisel verileriniz;
 • Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
 • Hizmet aldığımız iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımıza hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, altyapı ve güvenlik süreçlerinin geliştirilebilmesi 
amaçları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 5.KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız https://www.egitakademi.com/  ‘a başvurarak, kişisel verilerinizin; 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme, 2. İşlenmişse bilgi talep etme, 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan bentler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle https://www.egitakademi.com/ ‘a iletebilirsiniz.   Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya https://www.egitakademi.com/ adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edilebilecektir; bu bilgiler yalnızca ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.